handala.no er under konstruksjon! Ta gjerne kontakt med oss på facebook.com/palestinabutikken eller mail: palestinabutikken@handala.no